آیا پولهای آلوده می توانند ویروس کرونای جدید را انتقال دهند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۰:۵۵:۷

«سازمان بهداشت جهانی به مردم توصیه کرده است تا دستهای خود را بعد از دست زدن به اسکناس حتما بشویند.»


آیا پولهای آلوده می تواند ویروس کرونای جدید را انتقال دهند؟

اسکناس ها و سکه ها می توانند در هر زمانی و البته فارغ از مسئله شیوع جهانی این ویروس، خانه ای برای همه عوامل عفونت زا از جمله ویروس کورونا باشند.
به همین خاطر سازمان بهداشت جهانی از مردم خواسته تا پس از دست زدن به اسکناس ها دست های خود را ضد عفونی کنند. در همین راستا چین و کره هم اقدام به ضد عفونی کردن پول های نقد خود کرده اند. اما این به این معنی نیست که انتقال ویروس کرونا از طریق پول نقد و اسکناس بیشتر از سایر ویروس هاست.
بهترین دفاع در مقابل پول های آلوده (پول نقد مثل سکه و اسکناس) بسیار ساده است: دست های خود را بعد از دست زدن به پول نقد به صورت خود نزنید و با دست های آلوده غذا نخورید، قبل از انجام هر یک از این کارها ابتدا دست های خود را بشویید.
و البته باید بدانید که این کارها مخصوص این دوره که ویروس کورونا شیوع پیدا کرده است، نیست بلکه باید همیشه بعد از دست زدن به پول های نقد اعم از اسکناس و سکه دست های خود را ضد عفونی کنید.