موهای خاکستری ۶ سال به سن خانم ها می افزاید

۱۴۰۰/۸/۲۴ ۲۰:۰:۱۲

یک نظرسنجی اخیر نشان داد که موهای خاکستری باعث می شود یک زن حدود 6 سال بزرگتر از آنچه که هست به نظر برسد. در این مطالعه آمده است که موهای خاکستری طول عمر زنان را بیشتر از مردان افزایش می دهد ،چرا که وقتی موهای سفید در سر ظاهر می شود ، مرد حدود 3 سال پیرتر از سن خود به نظر می رسد.

عکس هایی از 10 زن و 10 مرد با موهای خاکستری و نسخه های دیجیتالی بدون سفید شدن موها نشان داده شد و مشخص شد که زنان به طور متوسط ​​شش سال بزرگتر با موهای خاکستری به نظر می رسیدند ، در حالی که تصور می شد مردان فقط سه سال پیرتر به نظر می رسند.

در این نظرسنجی که توسط کلینیک Crown در منچستر انجام شد ، مشخص شد که از هر ده زن ، هشت نفر از آنها بلافاصله و ظرف یک سال از شروع سفیدی موهای خود را رنگ می کنند ، اما طبق این نظرسنجی 31 درصد از مردان ، موهای خاکستری خود را از بین می برند.

این مطالعه همچنین نشان داد که 72 درصد از زنان از ظاهر سفید شدن موها می ترسند و 62 درصد نیز گفته اند که موهای خاکستری سریع ترین عامل در پیری است. اما تعداد بسیار کمی از مردان از خاکستری شدن می ترسند ، تنها 36 درصد از سفید شدن می ترسند و 71 درصد می گویند که ریزش موها عامل مهمتری در روند پیری نسبت به سفید شدن است.

هیچ دلیل ژنتیکی وجود ندارد که چرا موهای مردان زودتر از زنان شروع به خاکستری شدن می کنند و اعتقاد بر این است که آنها زودتر از زنان سفید می شوند فقط به این دلیل که تعداد بیشتری از زنان موهای خود را به طور مرتب رنگ می کنند.