آیا کرونا روی چوب می ماند؟

۱۳۹۹/۵/۲۴ ۳:۴۷:۳۱

کرونا چقدر روی چوب می ماند؟

اشیای چوبی که در خانه ی خود با آن ها سر و کار داریم معمولا شامل میز ، مبلمان و قفسه ها است.
محققان در مقاله Lancet دریافتند که هیچ ویروسی پس از ۲ روز روی چوب باقی نمی ماند.

کرونا چقدر روی چوب زنده می ماند کرونا روی چوب