سرکه برای ماشین لباسشویی مضر است

۱۴۰۰/۸/۱۰ ۱۵:۰:۱۰

انجمن لباسشویی آلمان نسبت به استفاده از سرکه با ماشین لباسشویی اتوماتیک برای حذف آهک هشدار داد. زیرا اسید موجود در سرکه به قسمتهای لاستیکی و پلاستیکی حمله کرده و آسیب می رساند. کارشناسان آلمانی افزودند که سرکه راهی موثر برای از بین بردن سختی آب نیست. زیرا یون های کلسیم موجود در آب را که باعث ایجاد آهک می شوند از بین نمی برد.

انجمن تأیید کرد که پودرهای معمولی شستشو از قبل حاوی موادی برای از بین بردن سختی آب هستند ، و اشاره کرد که در صورت سختی شدید آب ، یعنی شروع از 30 درجه ، می توان ماده دیگری را به منظور حذف سختی آب به پودر لباسشویی اضافه کرد.

کارشناسان آلمانی خاطرنشان کردند که افزودن سرکه به کشوی توزیع کننده با پودر لباسشویی ممکن است اثر پودر را تضعیف کند.