10 برتری زنان نسبت به مردان

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۴:۳۲:۶

زنان از مردان بهترند زنان مردان

ده برتری زنان نسبت به مردان

طبیعتا در برخی موارد زنان برتری هایی نسبت به مردان دارند ولی این برتری به معنای بهتر بودن نیست.
ما در اینجا قرار نیست به مسائل فمنیستی و از این قبیل بپردازیم فقط با جمع آوری اطلاعاتی در مورد مردان و زنان و مقایسه ی این دو سعی کرده ایم مطلبی جالب و علمی و واقعی در این باره نگارش کنیم.

زنان میتوانند درونشان یک انسان دیگر را رشد دهند

زنان میتوانند بار دار بشوند ! بدیهی است ولی یک برتری نسبت به مردان است.
مردان فقط توانایی ساخت اسپرم و انتقال آن به زنان را دارند ولی این زنان هستند که جنین را درونشان رشد میدهند ، آن ها از تمام طول رشد جنین مثل حرکت کردن ، رشد و لگد زدن های آن با خبر هستند
در صورتی که مردان حتی نمیدانند کدام اسپرمشان به جنین تبدیل شده است !

زنان تحمل درد بیشتری دارند

زنان میتوانند 9 ماه یک موجود دیگر را درونشان تحمل کنند با همه ی دردی که تحمل میکنند میتوانند این کار چندین بار انجام دهند ! به اطراف نگاهی بی اندازید ، زنانی هستند که 4 تا 5 بچه دارند.
این تعداد بچه هرکدام 9 ماه در شکم مادرشان بوده اند و هرکدام هنگام زایمان دردی وحشتناک به مادرشان تحمیل کرد اند ، اما این همه ی ماجرا نیست ، زنانی هستند که دو قلو به دنیا می آورند !

توانایی انجام چندین کار غیر مرتبط

زنان میتوانند همزمان جواب مسیج های تلگرام و گوشی را بدهند ، همزمان آشپزی کنند ، تلویزیون تماشا کنند و از بچه هم مراقبت کنند !
اما مردان فقط توانایی انجام یک کار را در هر لحظه دارند و نه بیشتر !

توانایی حل موضوعات در زنان بهتر است

تصور کنید که برای یک مرد و یک زن همزمان یک اتفاق بی افتد ، زنان معمولا کار های روزانه و روتینشان را انجام خواهند داد در صورتی که مردان تا آن موضوع را حل نکنند کار دیگری نمیتوانند انجام دهند.

زنان ارتباطات قوی تری دارند

زنان قادر به صحبت با هرکس در هر جایی هستند ، آن ها اجتماعی تر هستند ، در اتوبوس در هنگام رانندگی ، معلم بچه ها ، مستخدم ، فروشنده ، پیشرفت در بشر به دلیل ارتباطات اوست و ما پیشرفت جامعه ی بشری را مدیون زنان هستیم.

زنان کارها را انجام میدهند

انجام دادن کار ها بدون توجه به نتیجه ، بدون انگیزه بدون تشویق از ویژگی های بارز زنان و همچنین افراد موفق است ، زنان میتوانند سال ها بدون هیچ چشم داشتی کار کنند و یک باره به نتیجه برسند ، و این یکی از ویژگی های انسان های موفق است در صورتی که مردان تا پاداشی در کار نباشد هیچ کاری نمیکنند.
مردان اگر تشویق نشوند ، اگر نتیجه ی خیلی محسوس یا دلخواهی نگیرند تقریبا هیچ کاری نمیکنند.

زنان قدرت مند تر اند

زنان به هرچیزی که میخواهند میرسند ، آنها میتوانند از دست پلیس به خوبی و همچنین خوشی فرار کنند ، آن ها میتوانند از موقعیت های سخت و کشنده جان سالم به در ببرند و قدرت اصلی آن ها اشک ریختن است ، هر زمان که بخواهند آنچنان گریه میکنند که گویی پدرشان را از دست داده اند.

زنان جزئیات گرا هستند

زنان میتوانند چیز هایی مثل لیست خرید ، لیست کاری ، برنامه ریزی برای جشن تولد ، جشن عروسی را در ذهنشان دسته بندی و مدیریت کنند ، و در عین حال یادشان بماند که مثلا برای شام تولد، هرکس چه چیزی دوست دارد ، کار هایی که مردان هرگز نمیتوانند انجام دهند.

زنان بیشتر عمر میکنند

زنان اعصاب قوی تری از مردان دارند ، زنان کمتر خودشان را در معرض خطر قرار میدهند ، آنها بیشتر مراقب رژیم غذاییشان هستند ، هورمون هایی که باعث کاهش عمر میشوند در بدن زنان کمتر ترشح میشود.

قدرت روانی

قدرت روانی زنان تنها محدود به فهمیدن دلیل گریه ی بچه نیست ، آنها همچنین خیلی دقیق میتوانند احساس کنند که همسرشان به آن ها خیانت میکند ، یا با نگاه کردن به دوستشان بفهمند مشکلی برایش پیش آمده است.
زنان درک شهودی قوی تری نسبت به مردان دارند.


منبع:
https://www.wonderslist.com/10-reasons-why-women-are-better-than-men/