چگونه آتش درست کنیم؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۳:۹:۶

چطور در آب و هوای بد، در باد و باران برف آتش درست کنیم؟

آتش درست کردن آتش در طبیعت آتش

درست کردن آتش در فضای باز معمولا کمی مشکل است ، به خصوص اگر هوا باران و برفی باشد یا باد به سمت شما بوزد.
در این حالت آتش شما با روش کبریت زدن روشن نمیشود.

مرحله ی اول جمع آوری سوخت
شما باید یک سوخت مناسب برای آتش جمع آوری کنید اگر سوخت کافی نباشد یا بی کیفیت باشد آتش شما زود از بین خواهد رفت.

مرحله ی دوم ایجاد یک گودال
برای ساخت آتش باید ابتدا یک جای خوب پیدا کنید ، این مکان باید امن باشد یعنی در مجاورت مزرعه یا درخت نباشد زیرا ممکن است شما کل منطقه را به آتش بکشید.
یک گودال به عمق 10 تا 20 سانت 2 متر دور تر از چادر یا ماشین روی زمین بکنید و دور آن سنگ بچینید.

مرحله ی سوم پیدا کردن چوب برای خیمه
شما باید چند چوب کلفت (حدود 4 تا 8) حدود 40 سانت تا 1 متر (بسته به بزرگی آتش) پیدا کنید.
دور گودالی که کنده اید چوب ها را به صورت خیمه در زمین فرو کنید به صورتی که یک خیمه ی مخروطی درست شود یعنی انتهای بالای چوب ها به هم برسد.
اگر نیاز بوود میتوانید با یک نخ آنها را به هم ببنید.

مرحله ی چهارم روشن کردن آتش
این مرحله سخت ترین مرحله است شما نیاز به مقداری کاغذ ، مقوا یا پوشال ، خار خشک شده ، چمن خشک شده یا برگ خشک دارید.
با این مواد باید زیر خیمه یک کوپه درست کنید ، یک کبریت یا فندک بردارید و درون کوپه را آتش بزنید و همزمان با یک بادبزن یا مقوا به آتش اکسیژن برسانید.
اگر صدای تنور آتش شنیدید کارتان را درست انجام داده اید ! در این مرحله باید از چوب های نازک برای جان دادن به آتش استفاده کنید به این صورت که آنها را کم کم زیر خیمه قرار دهید.
وقتی آتش زیاد شد میتوانید به آن سوخت اضافه کنید.

منبع:
https://www.fieldandstream.com/articles/survival/fire/2011/01/build-bad-weather-fire#page-2
https://www.wildbackpacker.com/wilderness-survival/articles/how-to-build-a-fire/