چرا مردان از زنان از نظر فیزیکی قوی تر هستند؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۴:۱۰:۹

مردان قوی تر هستند یا زنان؟

در کل طبیعت در بیشتر موارد جنس نر از نظر فیزیکی بزرگ تر و قوی تر از جنس ماده است و این در پستان داران بیشتر است.
در واقع دلیل اصلی و اساسی این موضوع به حاملگی زن ها برمیگردد ، پستان داران بعد از باردار شدن جنین را در شکمشان تا مدت ها نگه داری میکنند ولی مثلا کروکدیل ها تخم میگذارند.
این حاملگی زنان را در طی میلیون ها سال ضعیف کرده است به صورتی که درصد چربی بدنشان از مردان بیشتر و درصد عضلات از مردان کمتر شده است و این باعث ضعیف شدن آن ها از نظر جسمی شده است.
وقتی یک زن حامله میشود بسیار آسیب پذیر میشود ، همیشه گرسنه است ، سنگین میشود ، باید مراقب بچه باشد و بیشتر از آن مراقب خودش.
پس تحرک را کمتر میکند ، از درگیری و دعوا دوری میکند و در گوشه ای منتظر به دنیا آمدن بچه اش میماند.
اما داستان همینجا تمام نمیشود ، زنان پس از تولد بچه تا سال ها بچه را در کنارشان نگه داری میکنند ، آنها بچه را بغل میکنند و از آن نگه داری میکنند و این آسیب پذیر تر از قبلشان میکند.
این ترس و دوری از حرکت و درگیری در طی میلیون ها سال از زمان غار نشینی باعث شده است که قدرت جسمی زنان از مردان کمتر شود.
ولی همین باعث به وجود آمدن برخی ویژگی های قوی تر از مردان شده است!

ویژگی های برتر زنان از مردان:

زنان از نظر بینایی بهتر هستند ، آنها مدت ها بی حرکت یک جا بوده اند.
زنان بهتر می شنوند آنها باید مراقب هر صدایی باشند(در گذشته)
زنان درک بهتری در محیط های بسته دارند.
زنان قدرت انجام دادن چندین کار را باهم دارند.
زنان میتوانند بدون چرخاندن سرشان ، به دقت دور و بر را ببینند یعنی میدان دید بیشتری دارند و همه ی این ویژگی ها احتمالا به دلیل حاملگی و شرایط خاص زندگی آن ها بوده است.

منبع:
https://www.quora.com/Are-men-generally-physically-stronger-than-women