چرا آدم ها خر و پف میکنند؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲:۴۴:۶

خر و پف سر و صدا

خر و پف یک بیماری شایع بین همه ی سنین در انسان ها و حتی حیوانات است.
خر و پف برای افراد دیگر آزار دهنده است ولی خود فرد هرگز صدای خر و پفش را نخواهد شنید.
دلیل اصلی خر و پف کردن مسدود شدن یا تنگ شدن راه تنفسی بینی یا گلو است.

زبان

وقتی یک نفر به خواب فرو میرود با دستور مغر بسیار ی از ماهیچه ها تا دو ساعت به حالت شل و فلج در می آیند و این یک فرایند طبیعی است.
زبان هم یک ماهیچه است که در بیشتر افراد هنگام خواب شل و فلج میشود و اگر سر فرد در حالتی قرار گیرد که زبانش توسط جاذبه به ته حلقش سقوط کند ، راه تنفسی تنگ میشود و خر و پف اتفاق می افتد.

مسدود شدن بینی

در برخی افراد به دلیل تنگ بودن کانال های بینی ، مشکلات سینوزیتی یا میگرنی ، قرار گرفتن سر در وضعیت نا مناسب در هنگام خواب بینی مسدود میشود ، هنگامی که بینی مسدود شود تنفس به ناچار از دهان انجام میشود و از آنجایی که عضلات دهان و لب هم در هنگام خواب از کار می افتند ، هنگام دم و بازدم صدای خر و پف شروع میشود.

مسدود شدن راه حلق

اگر سر فرد در هنگام خواب زیاد از حد به عقب برود ممکن است راه اصلی حلق تنگ شود و خر و پف ایجاد شود.

بزرگ بودن لوزه ها

در صورتی که لوزه های فرد از حد طبیعی بزرگ تر باشد این مورد هم باعث خر و پف میشود که با عمل برداشتن لوزه قابل درمان است.

مشکلات فک ، دندان ، زبان نیز ممکن است از دلایل سوت زدن هنگام خواب یا خر و پف باشد.

طنز خر و پف  چرا خر و پف
https://www.resmed.com/ap/en/consumer/diagnosis-and-treatment/healthy-sleep/what-causes-snoring.html