تصورات غلط راجع به بدن زنان

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۰:۱۰:۸

زنان برابری زنان زنان بهتر از مردان

یک سری تصورات غلط راجع به سیستم بدن زنان وجود دارد ، این تصورات ناشی از اطلاعات غلط ، بد فهمی مفاهیم پزشکی و یا شایعه است.

در اینجا به بررسی چند مورد از این تصورات میپردازیم:

قاعدگی بد است

از زمان های قدیم مردم بر این باور بوده اند که قاعدگی یا پریود در زنان یک چیز بد و کثیف است ، آن ها خون پریود را بد و کثیف میدانستند ، درست است خون میتواند کثیف و عامل بیماری باشد
اما آن ها پا را از این فراتر گذاشته اند و باورشان این بود که زن در دوران قاعدگی بد است ، کثیف است و نباید به او نزدیک شد به همین خاطر زنان از پخت و پز ، شرکت در مراسم مختلف در دوران پریود منع بوده اند.
آن ها این باور را به خود زنان هم انتقال داده بودند و دختر های جوان از پریود بودن احساس شرم میکردند ، در صورتی که قاعدگی ، خون پریود و سایر موارد مرتبط با این موضوع یک روند طبیعی در زندگی هر زنی است
و نشانه ی سلامتی اوست و اگر غیر از این باشد زن بیمار است.

کلیتوریس شبیه آلت مردانه است

این یک باور کاملا غلط است که از دوران یونان باستان شکل گرفته است ، یونانی ها از این باور های غلط و من دراوردی زیاد دارند آن ها بر این باور بوده اند که کلیتوریس زنان میتواند به عنوان آلت مردانه استفاده شود !

خوابیدن کنار دختران باکره

در قرن 18 میلادی یک عقیده ی من دراوردی به وجود آمده بود که خوابیدن کنار دختران باکره (بدون انجام اعمال جنسی) سبب جوان شدن مردان پیر میشود
آنها بر این عقیده بودند که این کار باعث درمان خیلی از بیماری های مردان پیر میشود ، خوب معلوم است پیران هوس باز برای سو استفاده از دختران این عقاید را پایه گذاری کرده اند!

سینه ی زنان به عنوان سپر

در قرن 14 یک پزشک دربار نامه ای به پادشاهشان نوشت که در آن توضیح داده بود که چرا سینه ی زنان در بالاتنه ی آن ها قرار دارد.
او سه دلیل برای این موضوع آورده بود:
سینه برای این آن جا است که مردان بدون دردسر بتوانند آن ها را ببیند.
سینه از قلب محافظت میکند و آن را گرم نگه میدارد.
سینه باعث گرم نگه داشتن شکم و قفسه ی سینه میشود.
همچنین در سال 1840 میلادی یک پزشک دیگر عقیده ی دیگری داشت که سینه ی بزرگ در زنان باعث محافظت از آن ها در برابر ضربات است.
که بعدا تمام این عقاید پوچ و بی اساس توسط دانشمندان رد شد.

رانندگی باعث آسیب به تخمک های زنان میشود

این عقیده توسط شیخ های عربستان سعودی ساخته شد آن ها برای منع کردن زنان از رانندگی این عقیده ی من دراوردی را ساختند که آن را هم در توییتر و فضای مجازی تبلیغ کردند.
بر طبق این عقیده رانندگی در زنان باعث آسیب و نابودی تخمک ها و نازایی در زنان میشود.
که این عقیده نیز کاملا پوچ و بی اساس است.

کسانی که به آنها تجاوز شده است نمیتوانند باردار شوند

این هم از من دراوردی های یونانی ها است ، آنها بر این عقیده بودند که زنانی که قربانی تجاوز شده اند نمیتوانند باردار شوند ولی میتوانند رابطه ی جنسی داشته باشند.
این باور غلط متاسفانه همچنان در بین جوامع مختلف رواج دارد.

منبع:
https://www.wonderslist.com/10-misconceptions-about-female-body/