روش صحیح گرم کردن برنج

۱۴۰۰/۸/۱۵ ۱۰:۰:۱۱

سوزانا موریتز ، متخصص تغذیه آلمانی بر لزوم توجه به یک نکته بسیار مهم هنگام گرم کردن مجدد برنج ، یعنی اینکه برنج حاوی باکتری هایی است که اسپورهای نوع "Bacillus cereus" را تشکیل می دهند ، تاکید کرد و خاطرنشان کرد که این اسپورها در هنگام پخت برنج از بین نمی روند.

موریتز توضیح داد که اسپورهای این باکتری ها در صورت ذخیره نادرست برنج می تواند منجر به ظهور باکتری های جدید با مواد سمی شود و خاطرنشان کرد که اگر برنج پخته شده در دمای اتاق خنک شود یا در دمای پایین مجدد گرم شود این باکتری ها به سرعت تکثیر می شوند.

موریتز هشدار داد که خوردن برنج در این مورد ممکن است منجر به حالت تهوع ، استفراغ ، گرفتگی و اسهال شود.

برای جلوگیری از این مشکل بهداشتی ، برنج را باید با قرار دادن سریع در یخچال یا گرم کردن آن در دمای بیش از 65 درجه سانتی گراد ، به درستی نگهداری کرد تا از تکثیر باکتری جلوگیری شود. در هر صورت ، برنج پخته شده باید ظرف یک روز مصرف شود.