فراموشی به یادگیری مغز کمک می کند

۱۴۰۰/۱۲/۲۵

یک مطالعه جدید نشان می دهد که فراموشی شکلی از یادگیری است که به دسترسی به اطلاعات مهمتر کمک می کند. کارشناسان کالج ترینیتی دوبلین و دانشگاه تورنتو گفتند که خاطرات "از دست رفته" ناپدید نمی شوند، اما قابل دسترسی نیستند، و توضیح دادند که آنها به طور دائم در نورون ها ذخیره می شوند، جایی که مغز تصمیم می گیرد برخی را برای دسترسی نگه دارد و بقیه را نادیده می گیرد.
این مطالعه توسط دانشمندان علوم اعصاب توماس رایان از ترینیتی کالج دوبلین و پل فرانکلند از دانشگاه تورنتو انجام شد. دکتر رایان گفت: "حافظه ها در گروه هایی از نورون ها به نام سلول های انگرام ذخیره می شوند و یادآوری موفقیت آمیز شامل فعال سازی مجدد این گروه ها است." رایان توضیح داد که پسوند منطقی این است که فراموشی به معنای ناتوانی در فعال سازی مجدد سلول های انگرام است.
حافظه ها وجود دارند، اما اگر گروه های انتخاب شده را نتوان فعال کرد، نمی توان آنها را به خاطر آورد. گویی این خاطرات در گاوصندوقی ذخیره می شوند که برای باز کردن قفل آن نمی توان رمز را به خاطر آورد.
..