گیاهان آپارتمانی که کپک زدایی می کنند

۱۴۰۰/۹/۲۹ ۰:۰:۸

گیاهان آپارتمانی می توانند با جذب سموم و کاهش سطح رطوبت در هوا، به بهبود کیفیت هوای خانه کمک کنند، که خطر تشکیل کپک را به خصوص در حمام یا آشپزخانه کاهش می دهد. و به گفته روزنامه انگلیسی اکسپرس، اینها بهترین گیاهان خانگی برای از بین بردن کپک هستند.

پیچک انگلیسی
یکی از بهترین گیاهان جهان، پیچک انگلیسی، کپک زدگی هوا و سایر سموم مانند فرمالدئید و بنزن را از بین می برد. پیچک انگلیسی در نور روشن و غیر مستقیم بهتر رشد می کند و خاک آن باید مرطوب نگه داشته شود، با این حال، برگ های آن سمی هستند، بنابراین حیوانات خانگی باید از آن دور نگه داشته شوند.

زنبق صلح
برگهای بسیار خوبی برای از بین بردن رطوبت هوا دارد، در سایه زندگی می کند و در مناطقی با رطوبت بالا بهترین رشد را دارد، بنابراین در مناطق کپک زده رشد می کند. مانند پیچک انگلیسی به دلیل سمی بودن باید از حیوانات خانگی دور نگهداری شود.

نخل
نخل ها می توانند با جذب رطوبت از طریق برگ های خود از شر کپک ها شما را خلاص کنند. از بهترین گونه هایی که می توان انتخاب کرد، نخل لیدی، نخل کوتوله و نخل عصایی است.

گیاه مار
رطوبت را جذب می کند و بیش از هر دو هفته یک بار نیاز به آبیاری ندارد. و در طول ماه های زمستان، می توان آن را به یک بار در ماه کاهش داد.