آیا کرونا روی کارتن می ماند؟

۱۳۹۹/۵/۲۴ ۳:۳۵:۱۷

کرونا چقدر روی مقوا می ماند؟

برخی از سطوح مقوایی که ممکن است با آن ها در تماس باشید شامل مواردی مانند بسته بندی مواد غذایی و جعبه های حمل و نقل است.
مطالعات NEJM نشان داد كه هیچ ویروسی پس از ۲۴ ساعت روی مقوا زنده نمی ماند.

کرونا روی مقوا کرونا روی کارتن