آیا کرونا روی شیشه می ماند؟

۱۳۹۹/۵/۲۴ ۳:۲۴:۳۹

کرونا چقدر روی شیشه می ماند؟

چند نمونه از اشیای شیشه ای که هر روز با آن ها سر و کار داریم:

پنجره ها
آینه
بطری های آب
صفحه نمایش تلویزیون ، رایانه و تلفن های هوشمند

نشریه Lancet نشان داد كه هیچ ویروسی پس از ۴ روز بر روی سطوح شیشه ای زنده نمی ماند.

کرونا چقدر روی شیشه می ماند مدت زمان کرونا روی سطوح مختلف