آیا کرونا روی کفش می ماند؟

۱۳۹۹/۵/۲۵ ۲:۳۸:۵۸

کرونا چقدر روی کفش می ماند؟

کفش ها به دلیل ماهیتشان ، بسیار کثیف تر از لباس هستند. به همین دلیل ، آنها احتمالاً باکتری ها و سایر آلاینده ها را به داخل خانه منتقل می کنند.
یک مطالعه جدید که توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها منتشر شده است (CDC) نشان می دهد که کرونا ویروس می تواند روی پاشنه های کفش زنده بماند.
در این تحقیق ، محققان نمونه ای از کفش های اعضای کادر پزشکی که در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستانی در ووهان چین بودند ، گرفتند.
آن ها دریافتند که نیمی از نمونه ها برای SARS-CoV-2 ، ویروسی که باعث COVID-19 می شود ، مثبت بودند.
این یافته ها باعث شده است كه محققان اظهار كنند كه كفش های كادر پزشكی ممكن است به عنوان حامل بیماری عمل كند.
با این وجود ، متخصصان قبول دارند که بعید است ،‌کفش ها منبع مهمی برای انتقال کرونا ویروس باشد زیرا با کفش ها جوری برخورد می کنیم که باید(یعنی کفش ها مستقیما با دهان و دست ما برخورد ندارند)
با این وجود سعی کنید که هیچ گاه با کفش وارد خانه نشوید و کفش ها را بیرون از خانه دربیاورید تا مطمئن شوید که هیچ نوع ویروسی وارد خانه ی شما نشود.

آیا کرونا روی کفش می ماند کرونا روی کفش

منبع:
https://www.healthline.com