آیا کرونا روی کاغد می ماند؟

۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۴:۳۵:۴۹

کرونا چقدر روی کاغذ می ماند؟

برخی از نمونه های محصولات کاغذی رایج عبارتند از:

کاغذ پول
نامه ها و لوازم التحریر
مجلات و روزنامه ها
ورق ها
دستمال حوله ای
دستمال توالت

مطالعات Lancet نشان داد كه پس از ۳ ساعت هيچ گونه ويروسی روی كاغذ چاپی يا ورق وجود نخواهد داشت.
با این حال ، کرونا می تواند تا ۴ روز بر روی کاغذ پول وجود داشته باشد.

کرونا روی کاغذ ماندن کرونا روی کاغذ ویروس کرونا