نکاتی برای تمیز کردن کوسن ها و روکش های صندلی

۱۴۰۰/۸/۱۵ ۲۰:۰:۱۲

کوسن ها و روکش صندلی را می توان با کف ولرم یک شوینده ملایم تمیز کرد.همچنین بهتر است از محلول صابون خنثی و آب مقطر استفاده کنید. این محلول را با یک پارچه مرطوب استفاده کنید.
انجمن مبلمان آلمان توصیه کرد که پاک کننده باید با استفاده از یک پارچه پنبه ای مرطوب ، کاملا تمیز شود تا هیچگونه باقی مانده کوچکی روی کوسن ها و روکش صندلی باقی نماند.

همچنین مهم است که بطور مرتب بقایای غذا و خرده های غذا را از روکش ها و کوسن ها و صندلی با جاروبرقی جدا کنید تا این باقیمانده ها و خاک به پارچه های صندلی نفوذ نکند.