چرا دختر ها عاشق پسر های بد میشوند؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۴:۳۴:۶

پسر بد پسر جذاب پسر خوب چرا دختر ها از پسر بد خوششون میاد

پسر بد پسر جذاب

دختر ها همیشه میگویند که به دنبال پسر های خوب هستند ولی همیشه شاهد این هستیم که عاشق پسر های بد میشوند!

پسر های خوب به نظر غیر واقعی می آیند

هیچکس همیشه نمیتواند آدم خوبی باشد مگر اینکه یک فرشته باشد !
داشتن رفتار همیشه خوب این پیام را به دختر ها میدهد که این فرد یک فرد دو رو و فریب کار است و برای سوء استفاده از من خودش را خوب جلوه میدهد.

هیچکس به اسکل ها احترام نمیگذارد

پسر های جذاب برای هیچ چیز درخواست نمیکنند و اجازه نمیدهند که یک دختر آن ها را تحت کنترل بگیرد ، دختر ها از پسری که بشود آن را تحت کنترل گرفت و اسکل باشد خوششان نمی آید.
پسر های خوب همیشه قابل پیش بینی هستند ، همیشه کار های خوب میکنند ، قانون شکنی نمیکنند ، این پسر ها برای دختر ها خسته کننده هستند ، دختر ها هیجان میخواهند

تربیت در خون زنان است ، آنها از تربیت کردن و بکن و نکن گفتن به پسر ها خوششان می آید


پسر های خوب نیازی به اصلاح ندارند ، همه چیزشان خوب است ولی پسر های بد را میشود اصلاح کرد ، دختر ها فکر میکنند اگر پسر های بد را درست کنند ، آنها همیشه با آن ها می مانند

پسر های خوب ضعیف به نظر می آیند ، زنان همیشه جذب مرد های قوی میشوند ، پسران بد این پیام را به آن ها میدهند که من خیلی قوی هستم ، آنها هر کاری میکنند و ترس از دست دادن دختر را ندارند ، به همین دلیل است که قدرتمند به نظر می آیند.

پسر های خوب همیشه به فکر نزدیک شدن و تعهد داشتن هستند و این برای دختر های جوان کمی ترسناک است

پسر های خوب به نظر در رخت خواب ضعیف می آیند و نمیتوانند کاری بکنند در صورتی که پسر های بد به نظر قوی تری می آیند.

پسر های بد معمولا جذاب هم هستند ! آن ها بد هستند پس جذاب هستند و جذاب هستند چون بد هستند ، این یک اصل است.

پسر های خوب معمولا از نظر جسمی ضعیف هستند ، آنها به دنبال درس ، مطالعه و کار های خسته کننده هستند ، پسر های بد همیشه در جنب و جوش ، باشگاه ها و رقص و پارتی هستند !

و در آخر دختر های خوب همیشه عاشق پسر های بد میشوند و پسر های بد آن ها را رها میکنند و در آخر آنها با پسر های خوب ازدواج میکنند!

منبع:
https://www.yourtango.com/experts/lucia/12-reasons-women-can-t-stand-nice-guys