چرا دختران از مردان مسن تر خوششان می آید؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۴:۴۲:۶

دختر مرد پیر مسن


اولین احتمالی که یک دختر جوان از مردان مسن خوشش بیاید این است که او دنبال شوگر ددی باشد یعنی مرد مسن پولداری که در ازای خوش و بش با دختران به آنها پول میدهد.
اما این بدترین احتمال است و بیشتر دختران به دلایل دیگری جذب مردان مسن میشوند.

احساس امنیت
دختر ها و زنان به طور کلی به دنبال آرامش و امنیت هستند آنها میدانند وقتی با پسران همسن یا یکی دو سال بزرگتر از خودشان رابطه برقرار کنند هر لحظه امکان خیانت از سوی آن ها هست
پسر های جوان معمولا مغرور ، بی احساس و دنبال خوشگذرانی های مقطعی هستند و دختران این موضوع را خوب درک کرده اند.
اما از نظر دختر ها مردان مسن تر به اصطلاح آرد خود را بیخته و الک هایشان را آویخته اند و به دنبال آرامش و زندگی هستند.

مردان مسن اعتماد به نفس بیشتری دارند
از نظر دختر ها مردان مسن تر جذابیت بیشتری دارند ، آنها سنجیده عمل میکنند ، آرام حرف میزنند ، عصبانی نمیشوند و میشود به آنها تکیه کرد !

از نظر بیولوژیکی دختر ها احساس بهتری با مردان مسن تر دارند
دختر ها به صورت ذاتی تشخیص میدهند که چه چیزی برای آن ها ارزش بیشتری دارد ، چه کسی میتواند بهترین پدر برای فرزندانشان باشد.

انتظارات کمتر
دختر ها فکر میکنند اگر 10 یا 20 سال از همسرشان کوچکتر باشند تا آخر عمر میتوانند انتظارات جنسی او را تامین کنند و او به دنبال دختران دیگر نخواهد رفت
مردان جوان انتظارات زیادی از دختر ها دارند ولی مردان مسن آرام تر هستند و اینکه فقط با یک دختر جوان رابطه دارند برایشان کافی است !

کمبود پدر
برخی دختران به دلیل فقدان پدر در دوران نوجوانی و احساس عدم امنیت در حقیقت به دنبال پدرشان هستند نه شوهر ، آنها مردان مسن را میخواهند که جای خالی پدرشان را پر کند.

علاقه ی زیاد به پدر
برخی دختران به دلیل علاقه ی زیاد به پدرشان به دنبال مردانی میروند که شباهت زیادی به پدرشان داشته باشد تا همیشه آن را کنار خود داشته باشند و مادرشان هم نتواند آن را از آنها بگیرد
از این رو یک مرد مسن آرام و مهربان با مو های جو گندمی با کمی شکم را به پسران جوان با سیکس پک و عضلات خوش فرم ترجیح میدهند!