پرستش موش و گاو

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۰:۹:۵

چرا هندی ها گاو می پرستند؟


در طول تاریخ پرستش و مقدس شمردن هر چیزی در واقع نوعی تشکر و قدر دانی از آن بوده است.
و این قدر دانی بخاطر ایجاد انگیزه در ادامه دادن آن چیز بوده است.

در فرهنگ های مختلف با حیوانات رفتار های مختلفی انجام می شود.
به طور مثال در اسپانیا مردم از شکنجه دادن و اذیت کردن گاو ها لذت میبرند و این را نوعی سرگرمی میدانند در حالی که همین گاو را در هند مقدس میشمارند و آن را پرستش می کنند.

اما چرا هندی ها گاو ها را می پرستند ؟
گاو که از دید ما حیوانی نفهم است و حتی در برخی اوقات برای تحقیر و فحش دادن از آن استفاده میشود
پاسخ این سوال بهتر است در پرسش های زیر بررسی شود:

آیا تا بحال گرسنگیتان به حدی رسیده است که در اثر افت شدید قند خون غش کنید ؟
آیا تا بحال برای گرم کردن آب مورد نیازتان به مقداری سوخت آنقدر بوده است که برای آن گدایی کنید؟

در هند گاو حیوانی بوده است که زندگی و مرگ افراد به آن وابسته بوده است ، در واقع اگر گاو نبود آن ها از گرسنگی میمردند.
درک عمق این مساله برای انسان هایی که از بدو تولد کنار شومینه ی گرم ، در رفاه بوده اند و بهترین نوع مواد غذایی را مصرف کرده اند مشکل است.

هندی ها از گاو برای تامین مواد غذایی مثل شیر و روغن
سوخت برای آتش درست کردن و پخت غذا
ضد عفونی کردن زخم ها
پاکسازی علف های هرز مزرعه هایشان استفاده میکرند و در ازای آن به گاو فقط علف و آب میدادند ! و این گاو ها بودند که دلیل مرگ و زندگی آنها بودند چون اگر گاوی نبود زندگی برایشان نبود.
به همین دلیل است که آنها گاو را مقدس میپندارند و همواره با آن با عزت و احترام برخورد میکنند ، هندی ها گاو را خالق هستی و خالق خودشان نمیدانند ، فقط به آن احترام میگذارند.
آن ها سر گاو را برای خوردن گوشتش نمیبرند.

پرستش گاو در هند

احترام به گاو ها در هند

گاو در هند

کریشنا خدای هندو ها گاو پرستش گاو در هند

پرستش موش در معبد موش


در سی کیلومتری شهر بیکانر در هند معبدی وجود دارد که به آن معبد موش هم میگویند.
در این معبد بیش از 20 هزار موش معمولی و چندین موش سفید زندگی میکنند.
مردم از سر تا سر هند برای دادن غذا و ادای احترام به موش ها به این معبد می آیند همچنین سالانه هزاران گردشگر برای تماشای پرستش موش به این معبد میروند.
مردم در اینجا موش را حیوانی مقدس میدانند و اگر موشی از ظرفی غذا بخورد یا تکه ای غذا از دهان او بیفتد آن ظرف و تکه غذا مقدس و قابل احترام است.
دلیل پرستش موش زیاد مشخص نیست ولی احتمالا یک دلیل تاریخی وجود دارد که نشان می دهد در روزگاری در این مکان موش ها باعث نجات هندی ها شده اند.
احتمال بعدی انجام یک کار نمایشی برای جذب گردش گر است ، زیرا شنیدن پرستیدن موش هر کسی را کنجکاو میکند!

پرستش موش در هند

موش ها پرستش موش

موش معبد موش موش در هند

منابع:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2566748/Inside-Indias-rat-temple-20-000-worshipped-fed-protected-scurry-feet-tourists.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Karni_Mata_Temple
https://www.quora.com/Why-are-cows-considered-holy-animals-in-Hinduism-sanatana-dharma